Náhradní plnění

Lidí s různými formami zdravotního postižení je cca 1/10 obyvatelstva ČR (osoby zdravotně postižené - tzv. ZOP). Přitom v žádném případě nemůžeme říct, že by šlo o občany seniory. Odhadem je možné říct, že z nich cca 1/5 patří do kategorie ve věku 45 – 59 let. Tedy v produktivním věku. K povinnostem společnosti tedy patří zaměstnanost ZOP maximálně podporovat. Děje se tak i díky zákonu o zaměstnanosti. Co zákon pro náhradní plnění říká?

Náhradním plněním splníte podmínky zákona o zaměstnanosti

Především zaměstnavatelům a organizacím s více jak 25 lidmi ukládá povinnost zaměstnat minimálně jednu ZOP. Samozřejmě je zákon nachystán na to, když se v okolí zaměstnavatele vhodná ZOP nenachází nebo firma / organizace nemá volnou pozici. Zákon v takovém případě umožní místo zaměstnání zaplatit do státního rozpočtu odpovídající částku – je to 2,5násobek průměrné mzdy za zákonem dané období (I – III. kvartál daného roku). Protože zejména podnikatelé nechtějí peníze bez nějaké protihodnoty odvádět, je tu další možnost – náhradní plnění. O co jde?

Náhradní plnění je poskytováno tzv. chráněným trhem práce

Zaměstnanost ZOP podpoří i tzv. náhradní plnění. Firmy / organizace, které se týká povinnost ZOP zaměstnat může místo toho u poskytovatele náhradního plnění odebrat služby nebo zboží v hodnotě 7,5násobku průměrné mzdy (ta se opět počítá za I – III. kvartál). Pokud vás náhradní plnění zajímá, měli byste vědět, kdo ho smí podle zákona poskytovat. Poskytovatel náhradního plnění se nazývá chráněný trh práce. Dříve jste ho ale mohli najít i pod označením chráněná dílna. Je to každý zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 50 % ZOP. Každý chráněný trh práce může poskytnou náhradní plnění v hodnotě až 28násobku mzdy za každou ZOP.

Náhradní plnění 2018

Podle novely zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti z roku 2017 musíte všechny faktury, které chcete započítat náhradního plnění, registrovat v elektronické evidenci – EENP. Registraci přitom provede váš dodavatel náhradního plnění. Pokud dodavatel nedodrží lhůtu 30 kalendářních dní od proplacení, nemůžete si je pro náhradní plnění 2018 počítat.

Nepřihlášený