P r a c o v n í   o d ě v y,   o b u v,   p o m ů c k y   a   d r o g e r i e

Ochranné rukavice jsou základními pracovními pomůckami, používají se v nejrůznějších profesích i při domácích činnostech. Vhodně zvolené ochranné rukavice výrazně snižují nebezpečí úrazu, chrání před vlivy okolního prostředí a tím pomáhají udržet zdraví vašich rukou. Rukavice chrání také samotné produkty, zařízení atd. V naší nabídce vybírejte podle vhodnosti použitého materiálu apod.

Kvalitní pracovní oděv je při výkonu povolání velkou výhodou. Optimálně zvolený pracovní oděv významně snižuje nebezpečí úrazu, chrání před vlivy okolního prostředí a tím pomáhá udržet vaše zdraví. Plní často speciální funkce, umožňuje pracovat v nejrůznějších podmínkách aj. Pracovní oděv volte tak, aby byl vhodný pro vaši profesi, nejlépe, aby byl pro ni přímo navržen. Při výběru praconího oděvu je vhodné hledět na nízkou hmotnost, prodyšnost, aby nebránil volnému pohybu, dále na komfort i vzhled v závislosti na druhu činnosti apod.

Správně zvolená bezpečnostní obuv, výrazně snižuje nebezpečí úrazu, chrání před vlivy okolního prostředí a tím pomáhá udržet zdraví vašich nohou. Při splnění funkce bezpečnostní je vhodné hledět také na optimální tvar, nízkou hmotnost, vyhovující regulaci teploty a zvláštní pozornost zaslouží absorbce nárazu, která je opravdu velmi důležitá, jelikož snižuje pohybovou zátěž, minimalizuje náraz při pohybu a tlak při stání na tvrdých průmyslových podlahách.

Při práci ve výškách volte vždy vhodnou ochranu proti pádu a předcházejte tak nebezpečí ohrožení života a zdraví. V naší nabídce naleznete postroje, zatahovací /pohyblivé zachycovače pádu, spojovací prostředky s tlumičem pádu, spojovací a polohovací prostředky bez tlumiče pádu, karabiny, lana, kotvení a batohy. Produkty v katalogu jsou označeny dle odpovídajících norem a následujícími čísly podle použití. Použití: |1| vybavení pro práci na lešení, |2| pracovní polohování, |3| práce v zavěšení, |4| vymezení pracovního prostoru, |5| vybavení na šikmé střechy, |6| vybavení pro stísněné prostory.

S přibývajícím věkem dochází běžně ke ztrátě schopnosti slyšet zvuky vyšších frekvencí, jsme-li vystaveni nadměrnému hluku dlouhodobě, tento proces se značně urychluje, někdy až k úplné ztrátě sluchu. K nevratnému poškození sluchu však může dojít i při krátkodobém vystavení hluku vysokých hodnot. Vhodná ochrana výrazně snižuje nebezpečí poškození sluchu. Hlavním parametrem pro výběr ochrany sluchu je míra útlumu hluku. Dále pak optimální typ, materiál, komfort atd.

Chraňte si svůj zrak ochrannými brýlemi, vždy když je to potřeba. Volte vždy ochranné brýle které jsou navrženy tak, aby chránily vaše oči před riziky, které se u vás vyskytují. Při výběru pamatujte také na to, aby byly ochranné brýle vhodné do vašich pracovních podmínek. Zvolte brýle z optimálního materiálu, co možná nejnižší váhy, s kvalitními zorníky atd. V nabídce naleznete brýle s dolností proti poškrábání, odolné vůči chemikáliím, s nezamlžovacím efektem, brýle které se při vystavení UV samy zatmaví, antistatické, chránící před laserovým zářením, s odolností vůči ulpívání částic a snažším čištěním aj.

K ochraně dýchacích cest proti nebezpečným pevným i kapalným částicím (prach, kouř, sprej, mlha atd.), ale i před bakteriemi, viry a radioaktivním prachem, slouží celá řada ochranných prostředků. V sortimentu pro ochranu dýchacích cest naleznete mnoho variant řešení, od respirátorů, polomasek, kukel, celoobličejových masek i příslušenství, po přilby s přívodem vzduchu. Hlavními faktory pro výběr vhodných prostředků na ochranu dýchacích orgánů je identifikace rizik a úrovně jejich nebezpečí. Volbou správné ochrany zajistíte minimalizování rizik spojené s vaší činností.

Mezi základní OOPP patří prostředky, které ochraňují hlavu. Proto, aby jste předcházeli úrazům hlavy, na pracovištích, kde je to zapořebí, je nezbytné chránit se vhodnou přilbou. Pro všechny, kdo pracují ve stavebnictví, lesnictví, průmyslu a mnoha dalších odvětví, kde je ochranná přilba potřeba, máme širokou nabídku, kde si vyberete takovou, která bude splňovat vaše nároky.

Tipy na poptávku

Velkoobchodní nabídka. Poptávkový formulář pro Vaši firmu.

Kalkulace cen dle množství poptávaného zboží.

Odběratelům, zaměstnávajících více než 25 zaměstnanců, poskytujeme náhradní plnění na veškeré zboží.

Poptávkový formulář

Vyplňte prosím poptávkový formulář níže a náš tým Vás bude kontaktovat.

N á h r a d n í   p l n ě n í

  ano

V ý r o b c e   OOPP

  ano


Nepřihlášený